ESTETICKÁ DERMATOLÓGIA

Každému ošetreniu z tejto kategórie predchádza konzultácia v hodnote 30€,ktorá bude odpočítaná z ceny aplikácie

Náš kozmetický salón má všetky potrebné povolenia k vykonávaniu aplikácií výplní v našich priestoroch.
Všetky lekárske úkony v našom zariadení vykonávajú certifikovaní a školení lekári.